سنی، شیعه ... رضا امیرخانی

کافه چی | شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹ ق.ظ | ۴ نظر

بعد از 2 سال و 7 ماه و بیست روز ... رضا امیرخانی وبش را به روز کرد.

یادداشت جدیدی گذاشته است به اسم گذر از پنج‌دری دل‌گیر به هشتی دل‌باز (بندهایی از بلوچستان) . شاید بلوچستان کتاب تازه اش باشد

خوشم می آید از آقای امیرخانی به چندین دلیل متعدد که در این مُقال نمی گنجد، اما یکیش این است که

رسالت نویسندگی اش را قشنگ انجام می دهد و رسالت نویسندگی به نظر خودش که نظر من هم شده است :

تشخیص حقایقی که از دید عامه ی مردم پنهان هستند و بیان دلنشین و مغزنشین و عقل نشین آنها برای مردم.